Welk vermogen heb ik eigenlijk nodig?
 

Het benodigde motorvermogen is sterk afhankelijk van het doel waarvoor men de boot wilt gebruiken.

Bepalend hiervoor is natuurlijk waarvoor men de boot wil gebruiken. Dit kan een open vaartuig zijn voor rustig toeren, een klein of groter motorjacht, een speedboot (al dan niet voor het trekken van één of meerdere ski-ers), een vissersschip, een vrachtschip, een sleep-/duwboot alsmede de totale waterverplaatsing.

Voor een normaal gebruik op de binnenwateren voldoet een vermogen van 3 Kw (± 4 Pk) per ton waterverplaatsing. Hierbij moet men wel bedenken dat bij het varen tegen de windrichting in een extra vermogen nodig kan zijn als gevolg van de extra weerstand die het vaartuig ondervind door de luchtweerstand boven de waterlijn (denk hierbij aan de rompoppervlakte, de opbouw, de mast, de tuigage enz.). Het hiervoor benodigd vermogen kan verder oplopen tot 4,5 Kw (± 6 pk) per ton waterverplaatsing.

Note:
Een grotere diameter van de schroef kan deze factor per ton waterverplaatsing weer verkleinen doordat er een groter stuwoppervlakte ontstaat en vermindering van de slip.


Bij langzaam varende vaartuigen
kan het nodig zijn dat er een grote trekkracht wordt vereist omdat er gesleept moet kunnen worden (hierdoor wordt de eigen waterverplaatsing verhoogd met dat van het te slepen vaartuig). Een grotere schroefdiameter kan dan nodig zijn (e.e.a. is natuurlijk afhankelijk van de beschikbare ruimte).


Bij snelvarende vaartuigen
voldoet een schroef met een groot verzet (ook wel spoed genoemd). De spoed is de theoretische afstand die een schroef aflegd bij één enkele omwenteling. Een schroef met een klein verzet (of spoed) moet een enorm aantal omwentelingen maken wil de boot of het schip een redelijke snelheid kunnen behalen. Bedenk hierbij dat het toerental van de schroef niet onbeperkt kan oplopen.

Note:
Bij een te hoog toerental van de scheepsschroef of bij een belemmerde aanzuiging van voldoende schroefwater ontstaat er een onderdruk waardoor een effect optreed dat ook wel cavitatie genoemd wordt. Er ontstaan dan door de onderdruk aan de aanzuigzijde van de schroef een soort dampbellen die weer imploderen aan de drukzijde. Hierdoor ontstaan er een groot aantal schokken die gepaard gaan met een kenmerkend geluid. Op de lange duur kan er hierdoor zelfs schade ontstaan aan kwetsbare onderdelen.

Bepaal dus eerst de diameter, de draairichting en het maximale toerental van de uitgaande as (dit is de schroefas) alsmede de maximaal beschikbare en te benutten ruimte binnen het schroefraam (gemeten vanuit het hart van de schroefas). Kijk dan naar het vermogen dat de motor kan afgeven en ga met deze gegevens naar een erkend bedrijf die met deze gegevens de juiste schroef kan bepalen (dit kan uitkomen op een kleinere schroef met een groter verzet (of spoed). Men kan door deze gegevens om te draaien ook het benodigde motorvermogen en de reductie van de keerkoppeling bepalen. Bijvoorbeeld als men de motor moet vervangen door een nieuwer exemplaar en de bestaande scheepsschroef wil behouden.


   Klik hier om uw rompsnelheid en benodigd vermogen te berekenen            
   

LET OP! U komt in een nieuw venster.